Dokumenty:


Druk zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego na rok 2021 - WN UPH
doc. / plik do odczytu cyfrowego

Druk zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego na rok 2021 - wydawnictwa zewnętrzne
doc.
/ plik do odczytu cyfrowego

Oświadczenie autora
pdf
/ doc. / plik do odczytu cyfrowego

Oświadczenie redaktora naukowego
pdf
/ doc. / plik do odczytu cyfrowego

Wniosek o wyznaczenie recenzenta
pdf
/ doc. / plik do odczytu cyfrowego

Druk dotyczący kosztów wydania i recenzji
pdf / doc. / plik do odczytu cyfrowego

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów
pdf / doc. / plik do odczytu cyfrowego


 Informacje:


Wymogi edytorskie dla autorów
pdf  /  plik do odczytu cyfrowego


Skład Komitetu Wydawniczego

pdf / plik do odczytu cyfrowego