;
  • Polski
  •  
  • EN

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach


Wydawnictwo Naukowe UPH w Siedlcach znajduje się na I poziomie w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe i posiada Unikatowy Identyfikator Wydawnictwa: 60700.
Szczegóły - Komunikat Ministra z dnia 29 września 2020 roku.
 
Podstawowym celem działania Wydawnictwa Naukowego UPH jest popularyzacja dorobku naukowego pracowników Uczelni.
Cel ten realizowany jest przez opracowywanie, przygotowywanie do druku oraz dystrybucję i rozpowszechnianie rozpraw naukowych, monografii, czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych, podręczników, skryptów, przewodników metodycznych i innych materiałów dydaktycznych i naukowych.
Działalność wydawnicza opiera się na planie rocznym, przygotowywanym na podstawie propozycji zgłoszonych przez jednostki organizacyjne Uniwersytetu i zatwierdzonym przez Komitet Wydawniczy.
Członkowie Komitetu Wydawniczego pełnią funkcje redaktorów działowych publikacji zgłaszanych do wydania przez jednostki organizacyjne UPH, współpracują z autorami lub redaktorami naukowymi, wskazują lub akceptują recenzentów prac złożonych w Wydawnictwie Naukowym UPH.
Wszystkie prace naukowe publikowane przez Wydawnictwo Naukowe UPH są recenzowane.

Sprzedaż publikacji prowadzimy w siedzibie wydawnictwa oraz za pośrednictwem sklepu internetowego. Elektroniczne wersje wybranych książek można kupić w największych księgarniach internetowych, np.: ksiegarnia.pwn.pl, inbook.pl, bookmaster.pl, ravelo.pl, zinamon.pl i in.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

   Skład osobowy wydawnictwa
 
   kierownik:
   dr Aldona Borkowska
   redaktorzy:
   dr Tadeusz Boruta, mgr Małgorzata Młynarska, dr Danuta Skowrońska - opracowanie redakcyjne, korekta
   mgr Katarzyna Sarnowska - redakcja techniczna, skład i łamanie tekstów
   specjalista:
   mgr Ewa Roguska - sprawy administracyjne, dystrybucja i sprzedaż książek