;
  • Polski
  •  
  • EN


 Dokumenty:


Druk zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego na rok 2023 - WN UPH
pdf / doc.

Druk zgłoszenia publikacji do planu wydawniczego na rok 2023 - wydawnictwa zewnętrzne
pdf / doc.


Oświadczenie autora
pdf
/ doc. / plik do odczytu cyfrowego

Oświadczenie redaktora naukowego
pdf
/ doc. / plik do odczytu cyfrowego

Wniosek o wyznaczenie recenzenta
pdf
/ doc. / plik do odczytu cyfrowego

Druk dotyczący kosztów wydania i recenzji
pdf / doc. / plik do odczytu cyfrowego

Oświadczenie recenzenta o niewystępowaniu konfliktu interesów
pdf / doc. / plik do odczytu cyfrowego


 Informacje:


Wymogi edytorskie dla autorów
pdf  plik do odczytu cyfrowego


Skład Komitetu Wydawniczego

pdf / plik do odczytu cyfrowego