;
  • Polski
  •  
  • EN

(Open Access)

Wydawnictwo Naukowe UPH prowadzi działania na rzecz jak najszerszego upowszechniania wiedzy.
Od 2019 WN UPH roku wydaje wszystkie swoje czasopisma w otwartym dostępie na platformie Czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, stworzonej na bazie OJS (Open Journal System): https://czasopisma.uph.edu.pl/.

Na platformie dostępnych jest 14 periodyków:                                                                                                                                   
„Camera Separatoria”, „Conversatoria Linguistica”, „Conversatoria Litteraria”,
„De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności”, „Doctrina”,
„Forum for Contemporary Issues in Language and Literature”, „Historia i Świat”, „Kultura Bezpieczeństwa”,
„Matematyka Poglądowa”, „Officina Hisotriae”, „Siedleckie Zeszyty Komeniologiczne. Seria Pedagogika”,
„Student Niepełnosprawny. Szkice i rozprawy”, Studia Informatica” oraz „Zeszyty Naukowe UPH. Seria: Administracja i Zarządzanie”.

                                                                                                                                                                                                                         

Periodyki funkcjonują na otwartych licencjach Creative Commons. Od 2019 roku artykuły zamieszczane na platformie mają przypisany numer DOI (identyfikator cyfrowy), co poprawia widoczność danego tekstu w sieci i zwiększa szansę na cytowania.
Wdrażając tzw. politykę otwartego dostępu, WN UPH spełnia zalecenia dotyczące otwartej nauki zawarte w dokumentach międzynarodowych (m.in. w Deklaracji Budapeszteńskiej z 14 lutego 2002 roku i w programie ramowym Horizon 2020) oraz krajowych (pt. Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników naukowych w Polsce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2015 roku).